Európa

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 24.02.2024 23:55:23.157069368 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 182
Čas: 24.02.2024 23:55:22.764052412 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.9km
 • Prispievatelia: 52
Čas: 24.02.2024 23:55:22.764042128 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.5km
 • Prispievatelia: 39
Čas: 24.02.2024 23:55:22.764033009 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.4km
 • Prispievatelia: 26
Čas: 24.02.2024 23:55:19.247396547 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 55
Čas: 24.02.2024 23:55:19.247388685 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.2km
 • Prispievatelia: 40
Čas: 24.02.2024 23:55:19.247379502 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.9km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 24.02.2024 23:55:19.247363172 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.9km
 • Prispievatelia: 68
Čas: 24.02.2024 23:55:02.558422512 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.1km
 • Prispievatelia: 22
Čas: 24.02.2024 23:55:01.715691096 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.7km
 • Prispievatelia: 24

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")