Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Val-d'or QC statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva: / netiek uztverti signāli
  • Atjauninājums: pirms 4.3 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: Neviens
  • Zibeņi: 0
  • Signāli: 0
  • Lokalizācijas attiecība: -
  • Dalības attiecība: 0.0%
  • Unikālās izlādes stacijā (16-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Val-d'or QC noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Val-d'or QC, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta