Oceania

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 19.02.2019 09:55:38.668698353 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.3km
 • Prispievatelia: 32
Čas: 19.02.2019 09:55:34.502289573 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.3km
 • Prispievatelia: 29
Čas: 19.02.2019 09:55:34.404222262 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.3km
 • Prispievatelia: 30
Čas: 19.02.2019 09:55:34.307212036 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.6km
 • Prispievatelia: 25
Čas: 19.02.2019 09:55:31.135768035 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.1km
 • Prispievatelia: 23
Čas: 19.02.2019 09:55:29.698120407 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 30
Čas: 19.02.2019 09:55:29.698116065 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.4km
 • Prispievatelia: 20
Čas: 19.02.2019 09:55:29.695432467 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.9km
 • Prispievatelia: 32
Čas: 19.02.2019 09:55:28.643342085 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.4km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 19.02.2019 09:55:28.676640751 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.5km
 • Prispievatelia: 17

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")