Oceania

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 27.01.2021 20:02:09.097066469 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 26
Čas: 27.01.2021 20:02:09.044884545 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 34
Čas: 27.01.2021 20:02:09.141873689 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.1km
 • Prispievatelia: 26
Čas: 27.01.2021 20:02:09.284740962 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.5km
 • Prispievatelia: 0
Čas: 27.01.2021 20:02:09.207220251 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.0km
 • Prispievatelia: 25
Čas: 27.01.2021 20:02:07.857545911 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.8km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 27.01.2021 20:01:50.138109584 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.5km
 • Prispievatelia: 22
Čas: 27.01.2021 20:01:49.866703761 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.0km
 • Prispievatelia: 29
Čas: 27.01.2021 20:01:49.797181871 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.5km
 • Prispievatelia: 31
Čas: 27.01.2021 20:01:49.952995998 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 32

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")