Európa

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 06.06.2023 16:30:45.082926168 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.8km
 • Prispievatelia: 20
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360280204 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 107
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360207583 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.2km
 • Prispievatelia: 156
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360212157 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 127
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360253416 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 0.0km
 • Prispievatelia: 0
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360197724 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.1km
 • Prispievatelia: 16
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360217815 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.6km
 • Prispievatelia: 66
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360194825 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.2km
 • Prispievatelia: 140
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360200157 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.9km
 • Prispievatelia: 93
Čas: 06.06.2023 16:30:45.360149712 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.5km
 • Prispievatelia: 80

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")