Oceania

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 04.10.2023 03:45:31.160159006 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.6km
 • Prispievatelia: 20
Čas: 04.10.2023 03:45:31.014971720 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.9km
 • Prispievatelia: 27
Čas: 04.10.2023 03:45:31.218913226 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.6km
 • Prispievatelia: 34
Čas: 04.10.2023 03:45:16.966026568 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.8km
 • Prispievatelia: 25
Čas: 04.10.2023 03:45:16.957021625 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 04.10.2023 03:45:12.633372185 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.0km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 04.10.2023 03:45:03.246107385 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.9km
 • Prispievatelia: 23
Čas: 04.10.2023 03:45:01.897679011 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.4km
 • Prispievatelia: 30
Čas: 04.10.2023 03:44:59.429533626 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 28
Čas: 04.10.2023 03:44:48.403813527 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.3km
 • Prispievatelia: 17

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")