Okeānija

Izvēlies staciju:

Papildus statistika

Perspektīvā statistika, pārsvarā noderīga detektorstacijas īpašniekam.

ParametriReģions:  

Dalībnieki

Lai detektētu zibens izlādi un noteiktu tā ģeogrāfisko vietu ir nepieciešamas vismaz 16 stacijas, kas uztver doto signālu.

Norāde: Skala ir logaritmiska!

Grafiki: Lokalizācijas pēc dalībnieku skaita

Dalībnieku skaita dinamika

Dalībnieku skaits. Var novērot dalībnieku skaita izmaiņas un šo izmaiņu vidējo vērtību.

Parametri   •   Min: Max:
Grafiki

Attiecība pret novirzi

Katrai zibens izlādei tiek aprēķinata novirze.

Grafiki: Izkliede pēc nobīdes

Noviržu dinamika

Noviržu attīstība laikā vai arī kādas konkrētas novirzes attīstība laikā.

Parametri   •   Min: Max:
Grafiki