Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Edinburgh East statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1815
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1: Coaxial loop, diameter=380mm, transformer
 • Antena 4: Electric field, length=150mm
 • Comment: Portobello, Edinburgh - Under Test

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Pēdējo reizi aktīva: Nekad
 • Atjauninājums: pirms 5.1 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: Neviens
 • Pēdējais signāls: 2024.05.17 09:02:26 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Edinburgh East noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Edinburgh East, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta