Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Obyashi_Giken(izumo) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Pēdējo reizi aktīva: pirms 557,136.6 minūtēm
  • Atjauninājums: pirms 8.7 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.03.01 07:54:13 UTC
  • Pēdējais signāls: 2019.03.06 01:04:38 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Obyashi_Giken(izumo) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Obyashi_Giken(izumo), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta