Oceania

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 06.12.2021 22:49:30.540078250 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.0km
 • Prispievatelia: 30
Čas: 06.12.2021 22:49:27.771727815 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.6km
 • Prispievatelia: 29
Čas: 06.12.2021 22:49:17.341032405 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.2km
 • Prispievatelia: 29
Čas: 06.12.2021 22:49:08.151358374 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 22
Čas: 06.12.2021 22:49:03.892892643 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 35
Čas: 06.12.2021 22:49:03.892929536 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.7km
 • Prispievatelia: 23
Čas: 06.12.2021 22:48:36.439091717 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.1km
 • Prispievatelia: 36
Čas: 06.12.2021 22:48:35.431789143 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.5km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 06.12.2021 22:48:31.769102112 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 31
Čas: 06.12.2021 22:48:01.233493130 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.0km
 • Prispievatelia: 35

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")