Oceania

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 07.06.2023 04:29:58.246920593 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.0km
 • Prispievatelia: 27
Čas: 07.06.2023 04:29:57.968188249 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.2km
 • Prispievatelia: 32
Čas: 07.06.2023 04:29:56.371879502 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 19
Čas: 07.06.2023 04:29:51.709265890 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.9km
 • Prispievatelia: 18
Čas: 07.06.2023 04:29:27.152958563 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.2km
 • Prispievatelia: 17
Čas: 07.06.2023 04:29:27.118854939 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 22
Čas: 07.06.2023 04:29:18.012462670 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.0km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 07.06.2023 04:29:17.951984006 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.3km
 • Prispievatelia: 22
Čas: 07.06.2023 04:29:17.951920495 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.6km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 07.06.2023 04:29:12.133375898 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.7km
 • Prispievatelia: 25

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")