Európa

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 17.11.2019 16:33:58.952080504 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 265
Čas: 17.11.2019 16:33:53.613109678 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.3km
 • Prispievatelia: 123
Čas: 17.11.2019 16:33:47.467740950 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.2km
 • Prispievatelia: 317
Čas: 17.11.2019 16:33:42.280461128 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.5km
 • Prispievatelia: 163
Čas: 17.11.2019 16:33:42.244209294 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.1km
 • Prispievatelia: 60
Čas: 17.11.2019 16:32:40.338389605 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.6km
 • Prispievatelia: 275
Čas: 17.11.2019 16:32:19.522815120 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.2km
 • Prispievatelia: 526
Čas: 17.11.2019 16:32:17.429737419 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.7km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 17.11.2019 16:32:17.454579664 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.2km
 • Prispievatelia: 32
Čas: 17.11.2019 16:32:16.192776659 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.3km
 • Prispievatelia: 31

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")