Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Amsterdam-2641 statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 2641
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.4
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1+2+3: Ferrite rod, length=200mm, diameter=15mm
 • Comment: System Blue, Delta antenna, 3 ferrite 200mm. No E-field ant.

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 9.2 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.01.28 05:32:44 UTC
 • Zibeņi: 0
 • Signāli: 69
 • Lokalizācijas attiecība: 0.0%
 • Dalības attiecība: 0.0% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Amsterdam-2641 noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Amsterdam-2641, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta