Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Särö / Budskär (Göteborg) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 739
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.2
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Coaxial loop, diameter=600mm, windings=1, shielded, transformer
 • Antena 4+5+6: Electric field
 • Website: www.lokaltvader.se
 • Comment: Local weather site south of G?teborg, Sweden

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 4.4 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.07.31 12:50:30 UTC
 • Zibeņi: 242
 • Signāli: 10,847
 • Lokalizācijas attiecība: 2.2%
 • Dalības attiecība: 12.6% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (15-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Särö / Budskär (Göteborg) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Särö / Budskär (Göteborg), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta