Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Hårby - Skanderborg statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 2253
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.5
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1+2+3: Ferrite rod, length=200mm, shielded
 • Antena 4: Electric field, length=27mm
 • Comment: Blue - Std. H-Field (3, shielded) & std. E-field

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 12.3 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.11.24 16:08:33 UTC
 • Zibeņi: 51
 • Signāli: 477
 • Lokalizācijas attiecība: 10.7%
 • Dalības attiecība: 12.9% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Hårby - Skanderborg noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Hårby - Skanderborg, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta