Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Orivesi / Västilä statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1828
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H1 / E1
 • Comment: blue 2x20cm ferrite

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 10.4 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.05.16 21:43:41 UTC
 • Zibeņi: 1,263
 • Signāli: 39,280
 • Lokalizācijas attiecība: 3.2%
 • Dalības attiecība: 81.3% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 29 (1.9%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Orivesi / Västilä noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Orivesi / Västilä, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta