Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Hot Springs-1 statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1387
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=300mm, diameter=7.5mm, shielded
 • Antena 4+5+6: Electric field, length=300mm
 • Website: hsnpar.com
 • Comment: H: 2-300 x 7.5mm E: 300 x 2mm
 • Other Stations from this User: 1445, 2315

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 13.0 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.05.11 11:08:56 UTC
 • Zibeņi: 1,186
 • Signāli: 51,977
 • Lokalizācijas attiecība: 2.3%
 • Dalības attiecība: 30.8% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 82 (2.1%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Hot Springs-1 noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Hot Springs-1, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta