Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Rogers City-RED statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 706
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Loop, diameter=1000mm, shielded
 • Antena 4+5+6: Electric field, length=200mm
 • Website: rogerscityweather.com/lightning.php
 • Comment: RED w/1m loops, E-Field & AS3935.
 • Other Stations from this User: 1682

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 13.0 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.05.11 03:51:09 UTC
 • Zibeņi: 26
 • Signāli: 26,000
 • Lokalizācijas attiecība: 0.1%
 • Dalības attiecība: 0.7% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 1 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Rogers City-RED noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Rogers City-RED, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta