Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Saint-Hubert statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 2764
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.5
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1: Ferrite rod, length=200mm, diameter=15mm
 • Website: www.scadie.com
 • Comment: Meteo Saint-Hubert

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 1.5 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.05.16 04:47:32 UTC
 • Zibeņi: 24
 • Signāli: 5,138
 • Lokalizācijas attiecība: 0.5%
 • Dalības attiecība: 0.6% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Saint-Hubert noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Saint-Hubert, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta