Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Manic V QC statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1979
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm
 • Comment: Blue 2x 200mm ferrite rod
 • Other Stations from this User: 1852, 1884, 1854, 1960, 1969, 1973, 2231, 2255, 2434, 2560, 2628

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 3.6 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.05.11 20:40:59 UTC
 • Zibeņi: 601
 • Signāli: 3,154
 • Lokalizācijas attiecība: 19.1%
 • Dalības attiecība: 13.0% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 1 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Manic V QC noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Manic V QC, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta