Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Brisbane Nth 1 statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1399
 • Firmware: 8.3
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 1: Loop, shielded
 • Comment: replaced orig due to STM32 fail
 • Other Stations from this User: 1363

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 7.1 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.10.19 16:26:49 UTC
 • Zibeņi: 20
 • Signāli: 250
 • Lokalizācijas attiecība: 8.0%
 • Dalības attiecība: 1.9% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (12-18 stacijas): 3 (0.3%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Brisbane Nth 1 noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Brisbane Nth 1, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta