Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Darwin - Alawa statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 966
 • Firmware: 7.4
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm
 • Comment: 200mm ferrites to test, was 300mm loop
 • Other Stations from this User: 915

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 4.2 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.10.22 06:01:12 UTC
 • Zibeņi: 1
 • Signāli: 1,142
 • Lokalizācijas attiecība: 0.1%
 • Dalības attiecība: 0.3% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (10-17 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Darwin - Alawa noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Darwin - Alawa, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta