Oceania

Kies een station:

Statistieken van station Meteor O-I 'South Center'

Here you can find statistics of the TOA lightning detection station Meteor O-I 'South Center'.

Algemene statistieken van het laatste uur

  • Station actief: ja
  • Laatste update: voor 6,8 minuten
  • Laatste inslag: 09.12.2022 11:55:05 UTC
  • Inslagen: 1
  • Signalen: 14.298
  • Locatie gegevens: 0,0%
  • Inslagverhouding: 0,1% (Kaart)
  • Minimum deelnemers voor detectie (14-19 stations): 0 (0,0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Aantal bliksems

Hier het aantal inslagen per uur gedetecteerd door het netwerk, het aantal inslagen per uur gedetecteerd door het station Meteor O-I 'South Center' en het gemiddelde aantal inslagen per uur gedetecteerd door alle stations

Grafieken: Bliksem statistieken

Aantal signalen

Het aantal ontvangen signalen per uur van station Meteor O-I 'South Center' en de gemiddelde waarde van alle stations.

Grafieken: Signaal statistieken

Hoeveelheden

Inslag- en locatiegevevens zijn belangrijke parameters voor de juiste afregeling van het station. Berekeningen:
locatie gegevens = (gedetecteerde inslagen van het station) / (signalen van het station)
inslag gegevens = (gedetecteerde inslagen van het station) / (aantal inslagen netwerk)

Grafieken: Locatie bliksemdichtheid

Bliksemhoeveelheid per afstand

Overzicht van de eigen locatie detectiegegevens in functie van de richting. Aantal gedetecteerde inslagen is ook zichtbaar.

Grafieken: Bliksemdichtheid per afstand

Bliksemhoeveelheid per richting

Eigen locatie inbreng in de geografische richting. Voor de duidelijkheid wordt ook het totaal aantal inslagen getoond.

Grafieken: Bliksemdichtheid per richting