Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Mil-Lel statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 2349
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.5
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 5: Electric field, length=100mm
 • Comment: new station testing

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 8.8 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.10.25 13:53:02 UTC
 • Zibeņi: 1,241
 • Signāli: 12,100
 • Lokalizācijas attiecība: 10.3%
 • Dalības attiecība: 59.1% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 45 (2.1%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Mil-Lel noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Mil-Lel, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta