Okeānija

Izvēlies staciju:

Stacijas Joensuu / Mulo (RED) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1024
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 1+2: Ferrite rod
 • Comment: RED 1+2: Ferrite rod

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Pēdējo reizi aktīva: Nekad
 • Atjauninājums: pirms 13.2 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: Neviens
 • Pēdējais signāls: 2024.05.20 03:51:35 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Joensuu / Mulo (RED) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Joensuu / Mulo (RED), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta