Oceania

Gęstość wyładowań

Tutaj można wyświetlić gęstość wyładowań dla różnych obszarów. The dane są zapisywane osobno od innych danych o uderzeniach. Podpowiedzi: Dane wyświetlane tutaj nie sa standaryzowane, dlatego rezultaty nie mogą być porównywane w dłużym przedziale czasowym lub dla dużych obszarów! Jest to związane z różnym pokryciem stacji i ulepszoną detekcją wyładowań. Można przełaczać widoki pomiędzy różnymi stacjami.

OpcjeMapa: Rok: Stacja: