Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Stockholm / Täby statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

  • Id: 1054
  • Firmware: 1.7
  • Controller: 10.4
  • Amplifier: 12.3
  • Antena 1: Ferrite rod
  • Comment: System RED 20cm rods

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Atjauninājums: pirms 10.1 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.12.10 23:21:55 UTC
  • Zibeņi: 0
  • Signāli: 9,151
  • Lokalizācijas attiecība: 0.0%
  • Dalības attiecība: 0.0% (Karte)
  • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Stockholm / Täby noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Stockholm / Täby, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta