Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Hamburg-Neuenfelde statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 944
 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3 / 12.3
 • Antena 1+2: Coaxial loop, diameter=1000mm, shielded
 • Antena 3+4: Ferrite rod, length=200mm
 • Comment: System RED - Coax loop & ferrite rod

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 7.0 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.07.03 13:12:05 UTC
 • Zibeņi: 1,361
 • Signāli: 14,438
 • Lokalizācijas attiecība: 9.4%
 • Dalības attiecība: 14.6%
 • Unikālās izlādes stacijā (11-17 stacijas): 2 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Hamburg-Neuenfelde noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Hamburg-Neuenfelde, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta