Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Reutlingen - DG8WM statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 775
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 1+2+3+4: Ferrite rod, length=200mm, diameter=10mm
 • Website: www.mdtweb.de
 • Comment: RED, Ant. SKS200/10N

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 9.9 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.06.13 12:15:18 UTC
 • Zibeņi: 43
 • Signāli: 1,697
 • Lokalizācijas attiecība: 2.5%
 • Dalības attiecība: 4.7% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Reutlingen - DG8WM noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Reutlingen - DG8WM, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta