Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Stolberg-Gressenich RED statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 674
 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm, diameter=12mm
 • Antena 4+5+6: Electric field, length=250mm

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 5.8 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.06.19 06:13:09 UTC
 • Zibeņi: 329
 • Signāli: 2,609
 • Lokalizācijas attiecība: 12.6%
 • Dalības attiecība: 50.9% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 1 (0.2%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Stolberg-Gressenich RED noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Stolberg-Gressenich RED, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta