Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Saint-Maur statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1448
 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3
 • Website: www.meteo-centre.fr
 • Comment: Association M

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 1.0 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.05.27 06:17:08 UTC
 • Zibeņi: 13
 • Signāli: 549
 • Lokalizācijas attiecība: 2.4%
 • Dalības attiecība: 2.5% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (15-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Saint-Maur noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Saint-Maur, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta