Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Elincourt Sainte Marguerite - 60157 statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1216
 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm, diameter=15mm, shielded
 • Comment: Station Red - 200mm ferrites shielded - Indoor

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 6.7 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.06.24 22:30:51 UTC
 • Zibeņi: 762
 • Signāli: 2,229
 • Lokalizācijas attiecība: 34.2%
 • Dalības attiecība: 35.3% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 58 (2.7%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Elincourt Sainte Marguerite - 60157 noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Elincourt Sainte Marguerite - 60157, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta