Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Berlin-Steglitz (Red) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1134
 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=220mm, diameter=15mm
 • Antena 3: Electric field, length=1000mm
 • Website: www.fryling.org
 • Comment: Ferrite rod antenna, electric field antenna,

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 0.7 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.07.03 13:51:50 UTC
 • Zibeņi: 24
 • Signāli: 18,067
 • Lokalizācijas attiecība: 0.1%
 • Dalības attiecība: 0.3%
 • Unikālās izlādes stacijā (11-17 stacijas): 3 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Berlin-Steglitz (Red) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Berlin-Steglitz (Red), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta