Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Murnau - - - Werdenfels statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1088
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 13.1
 • Antena 4+5+6: Electric field, length=1000mm, transformer
 • Comment: red, E-field antenna only

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 7.2 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.06.04 04:38:06 UTC
 • Zibeņi: 678
 • Signāli: 11,672
 • Lokalizācijas attiecība: 5.8%
 • Dalības attiecība: 53.3%
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 15 (1.2%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Murnau - - - Werdenfels noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Murnau - - - Werdenfels, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta