Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Poprad-Tatry LZTT statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 2474
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.5
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1+2+3: Ferrite rod, length=200mm
 • Antena 4: Electric field, length=150mm
 • Website: funsat.sk/meteo/
 • Comment: ? Meteo FunSAT (System BLUE)

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 0.8 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.11.29 16:31:34 UTC
 • Zibeņi: 261
 • Signāli: 8,756
 • Lokalizācijas attiecība: 3.0%
 • Dalības attiecība: 50.1% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 4 (0.8%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Poprad-Tatry LZTT noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Poprad-Tatry LZTT, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta