Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Braunschweig-Ost statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1032
 • Firmware: 8.4
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm, shielded
 • Website: bswetter.de
 • Comment: System RED

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 11.6 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.02.26 01:17:49 UTC
 • Zibeņi: 85
 • Signāli: 426
 • Lokalizācijas attiecība: 20.0%
 • Dalības attiecība: 43.8% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Apkārtējais apgabals

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Braunschweig-Ost noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Braunschweig-Ost, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta