Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Hattingen (45527 / Elfert) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 994
 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=120mm, shielded
 • Antena 4+5+6: Electric field, length=800mm
 • Website: elfert.de
 • Comment: Tobias Elfert / 45527 Hattingen / PCB:10.4+12.3+13.1+14.1+AS3935

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 13.6 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.10.25 08:48:03 UTC
 • Zibeņi: 137
 • Signāli: 7,952
 • Lokalizācijas attiecība: 1.7%
 • Dalības attiecība: 29.5% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 1 (0.2%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Hattingen (45527 / Elfert) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Hattingen (45527 / Elfert), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta