Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Stone, Staffordshire statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 703
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=120mm, diameter=10mm
 • Antena 4+5+6: Electric field, length=50mm
 • Comment: Red - 2 ferrite + E-field outdoors

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Pēdējo reizi aktīva: pirms 460,614.5 minūtēm
 • Atjauninājums: pirms 5.5 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.09.21 15:24:55 UTC
 • Pēdējais signāls: 2019.09.21 15:25:18 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Stone, Staffordshire noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Stone, Staffordshire, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta