Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Rheinau-Memprechtshofen statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 687
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 4+5: Coaxial loop, diameter=1800mm, windings=4

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 2.2 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.08.05 19:01:54 UTC
 • Zibeņi: 164
 • Signāli: 2,378
 • Lokalizācijas attiecība: 6.9%
 • Dalības attiecība: 9.3%
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Rheinau-Memprechtshofen noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Rheinau-Memprechtshofen, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta