Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Fraz. Villa Oneto - S.Colombano (GE) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 226
 • Tracker: 30a
 • Controller: 6.8
 • Amplifier: 5.7
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 9.9 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2020.07.08 14:16:40 UTC
 • Zibeņi: 54
 • Signāli: 2,617
 • Lokalizācijas attiecība: 2.1%
 • Dalības attiecība: 1.3%
 • Unikālās izlādes stacijā (12-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Fraz. Villa Oneto - S.Colombano (GE) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Fraz. Villa Oneto - S.Colombano (GE), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta