Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Kamatero-Athens statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1870
 • Firmware: 9.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H1 / E1
 • Comment: BLUE H Field awmn-4704

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 31,732.9 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.11.16 12:44:42 UTC
 • Zibeņi: 5
 • Signāli: 6,660
 • Lokalizācijas attiecība: 0.1%
 • Dalības attiecība: 0.6% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (15-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Kamatero-Athens noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Kamatero-Athens, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta