Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Dorfen??(RED) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1785
 • Firmware: 1.6
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3 / 13.1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm, diameter=15mm, shielded
 • Antena 3: Electric field, length=120mm
 • Comment: 2x SKS200/15N /w E-Field & AS3935 ?

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Pēdējo reizi aktīva: pirms 237,161.1 minūtēm
 • Atjauninājums: pirms 13.0 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.12.16 12:32:57 UTC
 • Pēdējais signāls: 2019.12.16 12:33:21 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Dorfen??(RED) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Dorfen??(RED), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta