Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Balabanovo-1 (RED) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 796
 • Firmware: 8.2
 • Controller: 10.3
 • Amplifier: 12.3
 • Antena 4+5: Ferrite rod, length=120mm

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 9.4 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.06.22 07:39:58 UTC
 • Zibeņi: 1,234
 • Signāli: 2,458
 • Lokalizācijas attiecība: 50.2%
 • Dalības attiecība: 8.8%
 • Unikālās izlādes stacijā (11-17 stacijas): 7 (0.1%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Apkārtējais apgabals

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Balabanovo-1 (RED) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Balabanovo-1 (RED), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta