Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Göhren-Lebbin (Land Fleesensee) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 125
 • Tracker: 31e
 • Controller: 6.8
 • Amplifier: 5.7
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm
 • Website: www.haus-fairway.de

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 5.1 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.05.25 12:06:09 UTC
 • Zibeņi: 447
 • Signāli: 11,737
 • Lokalizācijas attiecība: 3.8%
 • Dalības attiecība: 4.0% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 1 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Göhren-Lebbin (Land Fleesensee) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Göhren-Lebbin (Land Fleesensee), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta