Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Göhren-Lebbin (Land Fleesensee) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

  • Id: 125
  • Tracker: LT 27 / 31e
  • Controller: 6.8
  • Amplifier: 5.7
  • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm
  • Website: www.haus-fairway.de

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Atjauninājums: pirms 17.1 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.03.22 12:56:33 UTC
  • Zibeņi: 1
  • Signāli: 8
  • Lokalizācijas attiecība: 12.5%
  • Dalības attiecība: 1.0% (Karte)
  • Unikālās izlādes stacijā (15-19 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Apkārtējais apgabals

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Göhren-Lebbin (Land Fleesensee) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Göhren-Lebbin (Land Fleesensee), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta