Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Balabanovo-1 (RED) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

  • Id: 796
  • Firmware: 8.2
  • Controller: 10.3
  • Amplifier: 12.3
  • Antena 4+5: Ferrite rod, length=120mm

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Pēdējo reizi aktīva: pirms 110,451.3 minūtēm
  • Atjauninājums: pirms 67,719.3 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.09.25 18:56:33 UTC
  • Pēdējais signāls: 2018.09.25 18:57:06 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Balabanovo-1 (RED) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Balabanovo-1 (RED), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta