Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Cévennes-Saint Frezal de ventalon statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

  • Id: 1698
  • Firmware: 1.7
  • Controller: 10.4
  • Amplifier: 12.3
  • Antena 1: Loop, diameter=1000mm

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Pēdējo reizi aktīva: Nekad
  • Atjauninājums: pirms 7.8 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: Neviens
  • Pēdējais signāls: -

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Cévennes-Saint Frezal de ventalon noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Cévennes-Saint Frezal de ventalon, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta