Europa

Izvēlies staciju:

Stacijas Oberösterreich - Wilhering statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1650
 • Firmware: 9.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1+2+3: Loop, diameter=1000mm, windings=8
 • Antena 4: Electric field, length=100mm
 • Comment: Rev. 9.0 BLUE / 4 Filter 100kHz

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 15.4 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.09.23 11:08:17 UTC
 • Zibeņi: 46
 • Signāli: 230
 • Lokalizācijas attiecība: 20.0%
 • Dalības attiecība: 17.5% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (12-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Oberösterreich - Wilhering noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Oberösterreich - Wilhering, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta