America

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 19.06.2019 18:07:13.321763840 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.4km
 • Prispievatelia: 53
Čas: 19.06.2019 18:07:13.321769357 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.4km
 • Prispievatelia: 39
Čas: 19.06.2019 18:07:12.307184090 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.6km
 • Prispievatelia: 23
Čas: 19.06.2019 18:07:12.931640393 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.6km
 • Prispievatelia: 38
Čas: 19.06.2019 18:07:12.387436157 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.1km
 • Prispievatelia: 20
Čas: 19.06.2019 18:07:11.853249378 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.8km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 19.06.2019 18:07:11.892206120 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.4km
 • Prispievatelia: 48
Čas: 19.06.2019 18:07:11.860218176 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.0km
 • Prispievatelia: 19
Čas: 19.06.2019 18:07:11.899608490 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.7km
 • Prispievatelia: 47
Čas: 19.06.2019 18:07:11.899571642 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 36

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")