Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Hilton Beach ON statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 2203
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.4
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1: Ferrite rod, length=200mm, shielded
 • Comment: Blue with 2x200mm ferrite

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Pēdējo reizi aktīva: pirms 14.1 minūtēm
 • Atjauninājums: pirms 14.1 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.11.01 20:37:32 UTC
 • Pēdējais signāls: 2019.03.28 10:23:37 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Hilton Beach ON noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Hilton Beach ON, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta