Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Huntsville (Green Mtn) statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

  • Id: 2176
  • Firmware: 0.0
  • Controller: 19.3
  • Amplifier: H1 / E1
  • Antena 1+2: Coaxial loop, diameter=972mm, windings=4

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Pēdējo reizi aktīva: pirms 260,062.3 minūtēm
  • Atjauninājums: pirms 10.3 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.05.02 02:07:47 UTC

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Huntsville (Green Mtn) noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Huntsville (Green Mtn), kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta