Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Houston/Terlingua statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1860
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1: Ferrite rod, length=600mm, diameter=10mm
 • Antena 2: Electric field
 • Comment: Ferrite Rods 2x300mm, E-Field

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 9.3 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2019.04.19 19:20:01 UTC
 • Zibeņi: 7,126
 • Signāli: 13,122
 • Lokalizācijas attiecība: 54.3%
 • Dalības attiecība: 55.4% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (15-19 stacijas): 557 (4.3%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Houston/Terlingua noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Houston/Terlingua, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta