Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Saint-Jean sur le richelieu statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1320
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 13.1
 • Antena 1: Electric field, length=450mm
 • Website: www.ve2cwq.ca
 • Other Stations from this User: 1321

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 7.6 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.07.30 21:24:53 UTC
 • Zibeņi: 1,434
 • Signāli: 49,434
 • Lokalizācijas attiecība: 2.9%
 • Dalības attiecība: 45.2% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 18 (0.6%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Saint-Jean sur le richelieu noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Saint-Jean sur le richelieu, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta